Ισολογισμός
© Copyright Marathon Mat 1 (ΑΡ.Γεμη 141070101000) :: All Rights Reserved
MARATHON MAT 1 :: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  (Σταμ.Αντωνίου) ΑΦΜ: 800792295 ΔΟΥ: Κορωπίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΚΟΝΕΤΣΕΣ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19003 ΑΤΤΙΚΗ, Ελλάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2117800808 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.marathonmat1.eu E-MAIL: mesogia @ gmail.com
MARATHON MAT 1